Csapadékvíz főgyűjtő épül Székesfehérváron!

Székesfehérvár – A város Önkormányzata 98.966.250 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a KDOP-4.1.1/E konstrukció keretében a „C-0-0 jelű csapadékvíz főgyűjtő megépítéséhez a Donát utca – Topolyai utca közötti szakaszon” című projekt megvalósítására.

A projekt teljes költségvetése 109.962.500 forint, mely tartalmazza a támogatási összegen felüli 10% önkormányzati önerőt is (11 millió forint). A Támogatási szerződés 2010. augusztus 5-én lépett hatályba.

A projekt megvalósítását az Öreghegy DK-i részén keletkező felszíni vizek szabályozott formában való elvezetése, valamint a már jelenleg is túlterhelt Aszalvölgyi-árok tehermentesítése indokolta. A beruházás a Donát utca és Topolyai utca közötti szakaszon készül el, melynek során 446,44 m új, nagy keresztmetszetű csapadékcsatorna épül, amely a megfelelő kapacitással rendelkező, városi üzemeltetésű „C” jelű árokba köt.

A tervezett szakaszon 7 db tisztítóakna valamint 2-2db indító illetve fogadóakna épül. A szilárd burkolattal rendelkező utak esetében sávos helyreállítást alkalmazunk, a burkolattal nem rendelkező területeken a főgyűjtő csatorna üzemeltetését lehetővé tevő zúzottköves kezelőutat építünk.

A tenderterveket a Complanex Kft. készítette, közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kiválasztásra került a nyertes kivitelező, a Colas-Alterra Építőipari Zrt. A kivitelezési munkák előreláthatólag 2011. augusztuságban befejeződnek, a projekt zárása 2011. november.

A beruházás eredményeként az Öreghegy jelentős területén megoldottá válik az összegyűjtött csapadékvíz befogadása, valamint a kialakítás egyúttal tehermentesíti az eddigi befogadóként üzemelő Aszalvölgyi-árkot.