Városháza – Székesfehérvár

Székesfehérvár Városháza műemlék épület. A város egyik díszeként tarthatjuk számon, hiszen a két épülettömbből álló együttes barokk stílusú. Biztosan tudhatjuk, hogy 1689-ban már tanácsházaként használták.

A díszített épület különlegesen szép kapuzatát korinthoszi oszlopok, Justitia (igazságosság) és Prudentia (okosság) allegorikus szobrai és hullámos ívű, áttört kőerkély alkotja, amelyen a város címere is megtalálható. Fölötte 
elegáns díszű kőkeretben nyílik az erkélyajtó, felette gazdag kiképzésű párkányzaton egy kiterjesztett szárnyú sasmadár ül, karmaiban koronával és karddal. A kapuzat a kismartoni Walch Tamás kőfaragómester alkotása, 1717-18-ban készült.

A több épületből álló tömb 1935-38 között alakult ki Kotsis Iván tervei alapján.Ekkor kapcsolták függőfolyosóval az épülethez a könnyed eleganciájú, copfstílusú Zichy-palota kibővített tömbjét.

Székesfehérvár, 8000, Városháza tér